WIND NOW is always looking for wind-enthusiastic supporters! We gladly accept unsolicited applications at contact@windnow.de.

WIND NOW

Jobs

All •  Service Technician  •  Administrative/Management  •  Technical  •  Internships
Permanent Employment

Oskaström, Sweden

Service Technicians


22.11.2021

We are looking for experienced Wind Turbine Technicians in permanent position for our service base in Oskarsström, Sweden.  Main tasks are maintenance and troubleshooting.

Must have: 

 • Extensive knowledge and experience in maintenance
 • Experience in troubleshooting, especially for electrical components
 • Initiative and solution orientation
 • Fluent English

Nice to have:

 • Experience with different WTG types
 • Experience with GE 2.X PMG

Documents for the application:

 • CV, certificates, and trainings in one pdf at our E-mail address
Permanent Employment

Oskaström, Sweden

Service manager for wind turbines


15.12.2021

We continue to grow and are looking for our Service Base in Oskarström Sweden:

For an experienced service manager for wind turbines

WindNOW! is a specialist in the field of maintenance and repair of onshore wind turbines. The head office of WIND NOW is located in Berlin, in Sweden all operations are managed from the service base in Oskarström.

We are looking for a service technician with experience in maintenance as well as troubleshooting and team leadership. The position is available immediately. You can expect a highly motivated, open-minded team in a pleasant and friendly working atmosphere with challenging national as well as international projects.

Tasks

 • Management of the service station and the team on site
 • Writing service reports and documentation
 • Optimising and maintaining work processes using special Software
 • Supporting the team during maintenance and repair missions

Required qualifications

 • Extensive knowledge and experience in the maintenance and repair of wind turbines
 • Experience in troubleshooting, especially electrical components
 • Organisational skills with experience in leading teams and processes
 • Initiative and solution orientation
 • Fluent English

Desirable qualifications

 • Experience with GE 2.X PMG
 • Experience with Toolbox
 • Experience with Vestas V90/ V112
 • Experience with Senvion MM2.x / MM3.x

Our offer

 • A challenging task in the growing field of renewable energies and the possibility to contribute to the development of the company
 • A motivated and friendly team consisting of experienced as well as young colleagues
 • Permanent employment
 • Extensive social benefits

Does this appeal to you? Then we look forward to receiving your detailed application including your salary expectations and a possible starting date. Please send your documents by e-mail (max. one attachment 5 MB) to: contact@windnow.de

Permanent Employment

Oskaström, Sweden

Servicetekniker


22.11.2021

 

Tillsvidareanställning Vi söker en erfaren WTG-tekniker för tillsvidareanställning till vår servicebas i Oskarsström, Sverige.  Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara underhåll och felsökning.

Måste ha:

 • Omfattande kunskap och erfarenhet av underhåll.
 • Erfarenhet av felsökning, särskilt av elektriska komponenter.
 • Initiativförmåga och lösningsorientering.
 • Flytande engelska.

Bra att ha:

 • Erfarenhet av olika typer av WTG
 • Erfarenhet av GE 2.X PMG

Dokument för ansökan:

 • CV, intyg och utbildningar i en pdf-fil till vår e-postadress
Fast anställning

Oskarström, Sverige

Servicechef för vindkraftverk


15.12.2021

Vi fortsätter att växa och söker nu en ny servicebas i Oskarström, Sverige:

För en erfaren servicechef för vindkraftverk

WindNOW! är en specialist inom underhåll och reparation av landbaserade vindkraftverk. Huvudkontoret för WIND NOW är beläget i Berlin, i Sverige sköts all verksamhet från servicebasen i Oskarström.

Vi söker en servicetekniker med erfarenhet av underhåll samt felsökning och teamledning. Tjänsten är tillgänglig omedelbart. Du kan förvänta dig ett mycket motiverat och öppet team i en trevlig och vänlig arbetsmiljö med utmanande nationella såväl som internationella projekt.

Arbetsuppgifter

 • Ledning av servicestationen och teamet på plats
 • Skriva servicerapporter och dokumentation
 • Optimering och underhåll av arbetsprocesser med hjälp av särskild programvara
 • Stöd till teamet vid underhålls- och reparationsuppdrag.

Erforderliga kvalifikationer

 • Omfattande kunskaper och erfarenhet av underhåll och reparation av vindkraftverk.
 • Erfarenhet av felsökning, särskilt av elektriska komponenter.
 • Organisationsförmåga med erfarenhet av att leda grupper och processer.
 • Initiativförmåga och lösningsorientering.
 • Flytande engelska.

Önskvärda kvalifikationer

 • Erfarenhet av GE 2.X PMG
 • Erfarenhet av Toolbox
 • Erfarenhet av Vestas V90/V112
 • Erfarenhet av Senvion MM2.x/MM3.x

Vårt erbjudande

 • En utmanande uppgift inom det växande området för förnybar energi och möjlighet att bidra till företagets utveckling.
 • Ett motiverat och vänligt team bestående av erfarna såväl som unga kollegor.
 • Fast anställning
 • Omfattande sociala förmåner

Tilltalar detta dig? Då ser vi fram emot att ta emot din detaljerade ansökan på engelska med dina löneförväntningar och ett möjligt startdatum. Skicka dina handlingar via e-post (max. en bilaga 5 MB) till: contact@windnow.de

Permanent Employment

Oskaström, Sweden

Warehouse clerk


18.11.2021

We continue to grow and are looking for our Service Base in Oskarström Sweden:

For a warehouse clerk

WindNOW! is a specialist in the field of maintenance and repair of onshore wind turbines. The head office of WIND NOW is in Berlin, in Sweden all operations are managed from the service base in Oskarström.

We are looking for a person managing our small warehouse in Oskarström, providing our service teams with spare parts and tools while working in close cooperation with our purchasing department and our project manager in Germany. The position is available immediately. Currently, it’s a part-time employment. You can expect a highly motivated, open-minded team in a pleasant and friendly working atmosphere with challenging projects.

Tasks

 • Organisation of all warehouse operations using our warehouse management software
 • Handling deliveries and shipments
 • Commissioning spare parts and tools for repair and maintenance jobs
 • Supporting purchasing department
 • Office management for service base

Required qualifications

 • Technical know-how to handle spare parts
 • Computer skills
 • High degree of self-organisation
 • Fluent English

Desirable qualifications

 • Experience in warehouse operations
 • Experience in using warehouse management software
 • Swedish language
 • German language

Our offer

 • A challenging task in the growing field of renewable energies and the possibility to contribute to the development of the company
 • A motivated and friendly international team consisting of experienced as well as young colleagues
 • Permanent employment

Does this appeal to you? Then we look forward receiving your detailed application including your salary expectations and a possible starting date. Please send your documents by e-mail (max. one attachment 5 MB) to: contact@windnow.de